Home Page

درباره ما

داستانِ «دکواکو» از مفهوم ارزشِ دست‌ها آغاز شد؛ آنجا که فکر کردیم دست‌ها خلاقند، متفکرند و ایده دارند… یعنی درست همان جایی که فکرکردیم این دست‌های خلاق به زمین و پایداری‌اش بدهکارند، دست‌هایمان را به نشان «من هستم» بلند کردیم تا کارخانه طراحی و ساخت دکواکو از رویایی در ذهن به واقعیتی در جهان تبدیل شود. استودیوی طراحی و ساخت محصولات زیست سازگار دکواکو در بهمن ۱۳۹۳ از به هم پیوستن دست‌هایی با رویای مشترکِ «احترام به طبیعت» شکل گرفت.

کارخانه طراحی و ساخت دکواکو در ادامه مسیر برای طراحی هر محصول، داستان تازه‌ای کلید زد. داستانی که با در نظر گرفتن بستر بومی و فرهنگی زندگی مخاطبانش شروع می‌شود و در نهایت به تولید محصولی کاربردی، ساده و مدرن منجر می‌شود. هر ساخته‌ای در دنیای دکواکو، برگرفته از پیشه‌های دیرینه هنر دستی است؛ اما نوآوری دکواکو در طراحی لوکس و مدرن آن، کاربرد محصولات را نشانه گرفته تا با حضوری مؤثر و دلپذیر در زندگی مخاطبان، داستانش را ادامه دهد.

دکواکو در واقع کارخانه طراحی و ساخت محصولات دوستدار محیط زیستی است که تحت سه دپارتمانِ خانه و آشپزخانه دکواکو، کودکانه‌های اکوتوی و استنسیل‌هایِ پلن‌بی فعالیت می‌کند. دپارتمان خانه و آشپزخانه دکواکو به کمک مواد اولیه طبیعی و با استفاده از دانش طراحی و تکنولوژی های مدرن، تولید محصولات کاربردی خانه وآشپزخانه را دنبال می‌کند. کودکانه‌های اکوتوی ساخت اسباب‌بازی و اکسسوری‌هایی با طراحی پایدار که در مسیر رشد و پرورش کودک با او همراه می‌شوند را به عهده گرفته است. استنسیل‌هایِ پلن‌بی نیز ابزاری برای طراحی داخلی هستند که مخاطبان دکواکو را در قسمت اجرایی با خود همراه می کنند.

اکوبلاگ

Call-to-action2