اعلام روز جهانی کارگر در اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت یادمان مبارزه کارگران شیکاگو  بر علیه بی عدالتی در ماه مه سال ۱۸۸۶ است.

 

کارگران کارخانه‌ها و کارگاههای کوچک در شیکاگوی آمریکا از روز اول ماه مه دست به اعتصاب و تظاهرات گسترده زدند و خواهان کاهش ساعات کار خود شدند. اما در چهارمین روز این اعتراض ها پلیس آنها را سرکوب کرد و چندین نفر کشته شدند. شمار کارگران معترض در اعتراضات شهر شیکاگو به بیش از نود هزار نفر می رسد.

در ایران هم در یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۲۵ اولین تظاهرات کارگران در کرمانشاه مورد حمله پلیس قرار گرفت و چهارده نفر در جریان سرکوبها کشته و دهها تن زخمی شدند. کارگران کشته شده در این اعتراضات را می توان اولین قربانیان جنبشهای کارگری در ایران دانست.

اول ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان از سوی اتحادیه های کارگری و  احزاب گرامی داشته می شود.

 

پیام بگذارید

برای ارسال پیام بخش های ستاره دار را تکمیل کنید.