اکوتوی

مشاهده همه 4 نتیجه

دغدغه کودکان و زمینی که ما برایشان به میراث خواهیم گذاشت، نیازهای آنها که مسئولیت امروز ما هستند و علاقه به کار در این حوزه، در شهریور ماه 1395  زمینه‌ساز حضور دپارتمان کودکانه‌های دکواکو به نام «اکوتوی» شد؛ اکوتوی طراحی و ساخت پایدار اسباب بازی‌ و اکسسوری هایی که در مسیر رشد و پرورش کودک با او همراه می‌شوند را برای توسعه ارتباط کودک با طبیعت و محیط پیرامونش به کار می‌گیرد. تیم طراحی اکوتوی زندگی و محیط اطراف را با نگاه کودکانه (و نه بزرگسالانه) با هدف کسب مهارت و یادگیری در اختیار کودکان قرار می‌دهد. کودکانِ اکوتوی به سادگی درک می‌کنند که باید از محیط زندگی‌شان مراقبت کنند. در واقع اکوتوی می‌خواهد با طراحیِ پاسخگو و پایدار، دنیا را در وضعیتی بهتر از آنچه ما به ارث برده‌ایم، به کودکان بسپارد.