شیشه های دست ساز

مشاهده همه 7 نتیجه

شیشه های دست ساز یا قرابه از قدیمی ترین ظروف نگهداری مایعات در ایران محسوب میشود. قرابه های دست ساز دکواکو توسط اساتید شیشه گر استان فارس تولید شده است